ER DU KLAR TIL EU persondataforordning – GDPR ?

Der sættes nu fornyet fokus på EU persondataforordningen om virksomheders behandling af persondata og databeskyttelse. De nye krav til datasikkerhed og dokumentation får stor indflydelse på grundlaget for hvordan vi styrer projekter, kontrol, udvikling, drift, risikovurdering og sikkerheden omkring informationen, og denne persondataforordning er kommet for at blive.

En undersøgelse fra Kromann Reumert, viser at op til 75 % af nordiske organisationer er i risiko for at blive mødt med en sanktion efter de nye regler i EU persondataforordningen. Og andre undersøgelser viser, at der er mere end 52 % af virksomheder der ikke har sat nogle foranstaltninger ind for at forberede sig på de nye krav i forordningen, yderligere viser undersøgelser at 36 % er uvidende om dens eksistens.

EU persondataforordningen er vigtig fordi:

”En overtrædelse af reglerne i EU persondataforordningen kan få store konsekvenser for din virksomhed. Risikoen ved ikke at efterkomme EU persondataforordningen ændrer sig nemlig i forhold til den gældende persondatalovgivning. Fremadrettet kan det blive meget dyrt, hvis man ikke overholder de persondataretslige regler. Når den nye forordning fra EU træder i kraft 25 maj 2018, vil der i fremtiden gælde et bødeniveau på helt op til 20 mio. euro eller 4 % af den samlede globale årlige koncernomsætning, hvis det beløb er højere. Det aktuelle bødeniveau for overtrædelser af persondataloven i Danmark er på 3.000-10.000 kr. – med en enkelt historisk bøde på 25.000 kr.”

Høj datasikkerhed giver tillid og dermed flere kunder.

Datasikkerhed bliver nu i endnu højere grad et konkurrenceparameter. Det vil få negative konsekvenser for tilliden til din virksomhed og dens renommé, hvis der ikke er styr på datasikkerheden, i tillæg til et erstatningskrav og en bøde. Er der ikke tillid til din virksomheds datasikkerhed, så er kunder, brugere, leverandører mindre villige til at videregive data. Omvendt så kan høj datasikkerhed betyde flere kunder, og dermed adgang til større datamængder, som både vil løfte dine kundedatas kvalitet, og samtidig kan det forbedre din virksomheds mulighed for at udvikle nye, datadrevne forretningsmodeller.

Compliance med den nye EU persondataforordning er ikke et projekt der slutter til maj 2018

Det er kun startskuddet til en lang rejse – det handler ikke kun om, at sikre, at virksomheden effektivt lever op til de nye krav og regler, når EU persondataforordningen træder i kraft til maj 2018 – men det handler også om at sikre, at virksomheden kan efterleve forordningens krav på ethvert tidspunkt i fremtiden.

Persondata er forretning.

Persondata er informations aktiver, som skal beskyttes inden for de samme rammer, som virksomheden også anvender til at styre informations sikkerheden med. Der skal ikke opbygges et parallelt system til håndtering af persondata. Det centrale element er en risikovurdering af persondata, der løbende skal opdateres med information fra virksomhedens drift, og fra forskellige eksterne kilder. Beskyttelsen af persondata er således en opgave, der kræver forretningsindsigt og viden om informations sikkerhed.

Hjælp til persondataforordning – GDPR

Jeg kan hjælpe dig med at få de rette databehandler/dataejeraftaler på plads, og jeg kan hjælpe dig med at udforme din IT politik, samt skemaer til “right to be forgotten”.

Ring til mig (24838271) eller skriv consult@pejter.dk

De første 15 minutter er gratis.

Herefter kan vi lave en aftale om en klippekortordning på fx 2-5 -10 timer eller hvad der nu lige kunne passe dig bedst, eller vi kan lave en timepris aftale.

Her kan du læse mere fra den officielle EU side. (åbner  i ny fane)

Tilbage til forsiden

Vil du have 15 minutters gratis rådgivning?

Har du et hurtigt spørgsmål, eller vil du gerne vide lidt mere om mig før et eventuelt samarbejde? Ring til mig på tlf. 2483 8271 eller send mig en mail på consult@pejter.dk
Kontakt nu